Hayvan yemi üretim sürecinde böceklerin kullanımı

Hayvan yemlerinde böceklerin kullanımı ve uygulama verimi

Böcekler çevre düzenlemesi, karbon emisyon yönetimi ve tarımsal atık yönetimi açısından önemli bir rol oynayabilirler. Böcekler, doğal bir biyolojik çözüm sunarak, tarımsal atık yönetimi, gıda güvenliği, toprak verimliliği ve ekosistem işlevleri gibi birçok alanda faydalar sağlayabilirler.

Yine aynı şekilde minik dostlarımız toprak sağlığı için önemli olan organik madde ayrıştırma süreçlerine katkıda bulunurlar ve toprak verimliliğini arttırırlar. Tarımsal üretimde doğal bir kontrol mekanizması olarak kullanılabilecekleri gibi, özellikle pestisit kullanımını azaltarak doğal bir zararlı kontrolü sağlayabilirler. Ayrıca, karbon emisyon yönetiminde de rol oynayabilirler, örneğin yüksek proteinli böcek yemleri, hayvanların et yemlerine olan bağımlılığını azaltarak, hayvansal ürünlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltabilir.

Peki konu yem üretiminde yer almaları olduğunda durum nasıl? Hayvan yemlerinde hayvansal gıda bileşeni olarak böceklerin kullanılması mantıklı bir opsiyon olarak değerlendirilmeli mi? Hadi gelin birlikte bakalım.

Yem katkısı veya hayvan besini olarak böceklerin kullanılması mantıklı mı?

Hayvan yemi üretiminde böceklerin kullanılması doğru bir tercih mi?

Böceklerin hayvan yemi üretiminde kullanılması, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan besiciliği ve balık besiciliği, sürüngen çiftlikleri, kuş, kedi, köpek dostlarımız için mama ve yem üretiminde ihtiyaç duyulan bazı hammaddelerin değiştirilmesi için bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Özellikle protein kaynağı olarak kullanılabilirler ve bazı durumlarda et ve kemik unu, soya ve diğer bitkisel protein kaynaklarının yerini alabilirler.

Böceklerin protein içeriği, diğer protein kaynaklarına kıyasla oldukça yüksektir. Örneğin, siyah asker sineği larvaları% 40-50 arasında protein içeriği içerirken, yemlik mısırın sadece yaklaşık% 8-10 protein içeriği vardır. Böcekler ayrıca, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, mineraller ve vitaminler açısından da zengin bir kaynak olabilirler.

Kanatlı hayvan yemlerinde böceklerin kullanımı

Böceklerin tamamen diğer protein kaynaklarının yerini alması mümkün değildir. Örneğin, buğday ve mısır gibi bitkisel protein kaynakları, karbonhidrat kaynakları olarak da önemlidir ve sadece protein içeriği yüksek olduğu için böceklerle değiştirilemezler. Ayrıca, diğer vitamin, mineral ve katkı maddelerinin de kanatlı yemlerinde kullanılması gerekmektedir ve bu böceklerle tam olarak sağlanamayabilir.

Hayvan yemi üretim sürecinde böceklerin kullanımı
Hayvan yemi üretim sürecinde böceklerin kullanımı

Böceklerin yem formülasyonunda kullanımıyla ilgili olarak birçok araştırma yürütülmektedir. Ancak, hangi oranların birbirlerini dengeliyor olduğu sorusu, birçok faktöre bağlıdır. Bunlar arasında, kullanılan böcek türü, üretim yöntemleri, kanatlı türü ve yaşı, üretim amaçları, diğer kullanılan yem hammaddeleri ve yemin besleyici değeri yer alır. Bu nedenle, böceklerin kullanımının ne ölçüde diğer hammaddelerle değiştirilebileceği, her durumda ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Verilerle kanatlı hayvan yemlerini incelemek gerekirse, önce kanatlı hayvan yemlerinin içerdikleri kuru madde türünden protein, yağ, yağ asidi ve amino asit türevlerini 100gr/madde şeklinde listeleyelim.

Hammade Kuru Madde İçeriği (g) Protein (g) Yağ (g) Yağ Asidi (g) Amino Asit Türevleri (g)
Mısır 87.5 9.4 4.5 2.1 4.2
Soya Küspesi 89.5 47.5 1.5 0.6 18.8
Buğday 88.0 11.3 1.5 0.6 3.9
Arpa 88.0 11.7 1.6 0.8 3.6
Ayçiçeği Tohumu 92.0 22.8 47.7 9.2 8.8
Balık Unu 92.0 65.0 10.0 5.5 5.5
Kemik Unu 93.0 40.0 10.0 2.5 2.2

Tablo 1. Geleneksek kanatlı hayvan yem içeriği kuru madde türünden protein, yağ, yağ asidi ve amino asit türevleri (madde/100gr)

Gezen tavuk yemi, etlik piliç yemi, yumurta pik yemi, civciv büyütme yemlerini, içerdikleri kuru madde türünden protein, yağ, yağ asidi türevlerini madde/1.000gr yem şeklinde listeleyelim.

Yem Türü Protein (g/1000gr) Yağ (g/1000gr) Yağ Asidi (g/1000gr)
Gezen Tavuk Yemi 180 50 30
Etlik Piliç Yemi 200 60 35
Yumurta Pik Yemi 170 40 25
Civciv Büyütme Yemi 190 45 28

Tablo 2. Farklı yem türleri kuru madde türünden protein, yağ, yağ asidi türevlerini madde/1.000gr yem

Şimdi bir de 1.000gr içerisinde taradığımız bu bileşenleri böcekler üzerinden değerlendirelim, bakalım Hermetia illucens, Tenebrio molitor ve Musca domestica türlerinden 1.000gr aldığımızda neler elde edebiliyoruz:

Protein (gr) Yağ (gr) Yağ Asidi Türevleri (gr)
Hermetia illucens 450-550 300-400 40-60
Tenebrio molitor 500-600 250-350 40-50
Musca domestica 500-600 200-300 30-40

Tablo 3. Farklı böcek larvaları içerdikleri kuru madde türünden madde/1000gr ortalama değerlerler

Gördüğünüz gibi çok ama çok ciddi farklar var, yüzdelik dilimde baktığınızda kendisinin kullanılmasından ziyade, bir yem bileşeni olarak katılması bile hammadde olarak kullanılması konusunda fikirsel projeler ortaya konabileceğini gösteriyor.

Tabi ki bu değerler, genel olarak böceklerin besin bileşimine ilişkin ortalama tahminlerdir. Ancak, yetiştirme koşulları, beslenme ve diğer faktörler bu değerleri etkileyebilir. Dolayısıyla, kesin değerler belirli bir üretici veya araştırma çalışması tarafından sağlanmalıdır. Lütfen güncel literatür verisine danışmayı ihmal etmeyiniz.

Mineraller, yağ asitleri ve amino asit türevleri açısından da olayı değerlendirmek gerekiyor.

Mineral Türevleri Gezen Tavuk Yemi (mg/1000 gr) Etlik Piliç Yemi (mg/1000 gr) Yumurta Pik Yemi (mg/1000 gr) Civciv Büyütme Yemi (mg/1000 gr)
Kalsiyum 25000 28000 32000 22000
Fosfor 12000 12000 11000 13000
Magnezyum 2000 2200 2500 1800
Potasyum 9000 8000 8500 7000
Sodyum 3000 3200 3500 2800
Demir 100 90 80 120
Çinko 80 70 75 60
Bakır 15 12 10 18
Mangan 60 50 55 45
Selenyum 0.2 0.3 0.25 0.15

Tablo 4. Farklı yem tiplerinin içerdikleri kuru madde türünden tüm mineral türevleri (mg/1000gr) ortalama değerlerler

Sadece protein, yağ ve yağ asidi türevleri açısından mantıklı görünen böcekler, tekil kullanımda özellikle mineraller konusunda daha zayıf kalabilir. Tablo da bize bunu teyit eder nitelikte veriler sunuyor. Veriler elbette ortalama değerler ile elde edildi. Bu değerler, genel olarak gezen tavuk yemi, etlik piliç yemi, yumurta pik yemi ve civciv büyütme yemlerinin içerdikleri mineral türevlerinin ortalama miktarlarını göstermektedir. Ancak, markaya, üreticiye ve diğer faktörlere bağlı olarak bu değerlerde farklılıklar olabilir. Hassas beslenme gereksinimleri olan hayvanlar için daha spesifik mineral değerlere ihtiyaç duyulabilir.

Mineral Türevleri Hermetia illucens (mg/1000 gr) Tenebrio molitor (mg/1000 gr) Musca domestica (mg/1000 gr)
Kalsiyum 1500 1100 800
Fosfor 1800 1900 1600
Magnezyum 400 350 250
Potasyum 2000 1800 1500
Sodyum 900 950 800
Demir 70 60 50
Çinko 30 25 20
Bakır 2 1.5 1
Mangan 5 4 3
Selenyum 0.05 0.04 0.03

Tablo 5. Farklı böcek gruplarının içerdikleri kuru madde türünden tüm mineral türevleri (mg/1000gr) ortalama değerlerler

Hermetia illucens (siyah asker sineği larvası), Tenebrio molitor (un kurdu) ve Musca domestica (ev sineği) larvalarının içerdikleri mineral türevlerini madde/1000 gr şeklinde sıraladığımızda, ciddi farklar olduğu ortaya çıkıyor. Canlı türlerinden bahsettiğimiz için bu değerler yetiştirme yöntemleri, beslenme ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Lütfen güncel literatür verisine danışmayı ihmal etmeyiniz.

Böceklerin sürdürülebilirlik için vazgeçilmez olmasının sebebi nedir?

Balık besiciliği yemlerinde böceklerin kullanımı

Balık yemleri, balıkların sağlıklı büyüme ve gelişme süreçlerini desteklemek için çeşitli besin maddelerini içermelidir. İşte balık yemlerinde bulunması gereken bazı önemli madde içeriklerini özetleyelim.

Protein: Balıklar için temel besin kaynağı olan protein, balık yemlerinin önemli bir bileşenidir. Yemlerde yüksek kaliteli protein kaynaklarına (balık unu, kümes hayvanları eti, bitki proteini vb.) yer verilmelidir. Protein, balıkların kas gelişimi, bağışıklık sistemi ve metabolizma fonksiyonları için hayati öneme sahiptir.

Yağlar ve Yağ Asitleri: Doğru oranlarda ve kaliteli yağ kaynaklarına (balık yağı, bitkisel yağlar vb.) sahip olan balık yemleri, balıkların enerji gereksinimini karşılar ve esansiyel yağ asitleri sağlar. Özellikle omega-3 yağ asitleri, balıkların sağlıklı büyüme, bağışıklık sistemi ve doku yapısı için önemlidir.

Karbonhidratlar: Balık yemlerinde uygun miktarda karbonhidrat bulunması gerekmektedir. Karbonhidratlar, enerji sağlar ve yemlerin yapısal bütünlüğünü korur. Bu kaynaklar arasında mısır, buğday ve patates gibi bitkisel bileşenler yer alabilir.

Vitaminler: Balık yemleri, balıkların sağlıklı büyüme ve metabolizma fonksiyonları için gerekli olan çeşitli vitaminleri içermelidir. A, D, E, C, B kompleksi gibi vitaminlerin uygun seviyelerde bulunması önemlidir.

Mineraller: Balık yemleri, balıkların sağlıklı kemik gelişimi, kas fonksiyonları, su dengesi ve diğer metabolik süreçler için gerekli olan mineralleri içermelidir. Kalsiyum, fosfor, demir, magnezyum, çinko, bakır gibi minerallerin dengeli bir şekilde sağlanması önemlidir.

Balık yemlerinde bulunması gereken bazı önemli madde içeriklerini listeledik, tabi içerikler ve ihtiyaç düzeyleri balık türüne, yaşına, beslenme ihtiyaçlarına ve yetiştirme koşullarına bağlı olarak besin gereksinimleri değişebilir. Bu nedenle, balık yemi seçerken uygun bir yem analizi yapmak ve balıkların beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiş yemleri tercih etmek önemlidir.

Peki balık yem içeriklerinde genel olarak neler, hangi oranlarda var, bir tablo halinde bakalım ne dersiniz? Balık yemlerini içerdikleri kuru madde türünden protein, yağ, yağ asidi ve amino asit türevlerini 1000gr/madde şeklinde listeleyerek baktığımızda daha net şekilde temel ihtiyaçları görebiliyoruz.

Balık Yemi Protein (g) Yağ (g) Yağ Asidi Kompozisyonu (g) Amino Asitler (g)
Somon Unu 600 120 Omega-3: 3, Omega-6: 1 Lisin: 3.2, Metiyonin: 1.5
Sardalya Unu 650 80 Omega-3: 2, Omega-6: 0.5 Lisin: 3.8, Metiyonin: 1.6
Hamsi Unu 550 100 Omega-3: 2.5, Omega-6: 0.5 Lisin: 2.7, Metiyonin: 1.4
Karides Unu 650 50 Omega-3: 1.5, Omega-6: 0.2 Lisin: 4.5, Metiyonin: 1.8
Ton Balığı Unu 700 150 Omega-3: 1, Omega-6: 0.2 Lisin: 4.0, Metiyonin: 2.0

Tablo 6. Balık yem içerikleri – kuru madde türünden protein, yağ, yağ asidi ve amino asit türevleri (madde/1000gr)

Özellikle mineral açısından konuyu kabaca ele almak gerekirse, gr/1000gr tablosu bize fikir verecektir.

Mineral Ortalama Değer (gr/1000gr)
Kalsiyum 20 – 30
Fosfor 15 – 25
Sodyum 1 – 10
Potasyum 5 – 15
Magnezyum 2 – 5
Demir 0.2 – 2
Çinko 0.2 – 1
Bakır 0.1 – 0.5
Manganez 0.1 – 0.5
İyot 0.01 – 0.1
Selenyum 0.01 – 0.1
Kobalt 0.001 – 0.01
Molibden 0.001 – 0.01

Tablo 7. Geleneksel balık yemleri mineral içeriği (madde/1000gr)

Not: Mineral içerikleri marka ve üreticiye göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca, balık türü, yaş, yetiştirme koşulları ve diğer faktörler de mineral gereksinimlerini etkileyebilir. Dolayısıyla, balık yemi seçimi yaparken, balığın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde formüle edilmiş yemleri tercih etmek önemlidir. Lütfen güncel literatür verisine danışmayı ihmal etmeyiniz.

Mineral Türevleri Hermetia illucens (mg/1000 gr) Tenebrio molitor (mg/1000 gr) Musca domestica (mg/1000 gr)
Kalsiyum 1,5 1,1 0,8
Fosfor 1,8 1,9 1,6
Magnezyum 0,4 0,35 0,25
Potasyum 2 1,8 1,5
Sodyum 0,9 0,95 0,8
Demir 0,07 0,06 0,05
Çinko 0,03 0,025 0,02
Bakır 0,002 0,015 0,001
Mangan 0,005 0,004 0,003
Selenyum 0.0005 0.00004 0.00003

Tablo 8. Farklı böcek gruplarının içerdikleri kuru madde türünden tüm mineral türevleri (g/1000gr) ortalama değerlerler

Tabloya baktığımızda yine sadece böceklerin tek başlarına mineral açısından yeterli gelmediğini görüyoruz. Ancak fiyat/performans açısından değerlendirildiğinde, maliyeti düşürücü bir hammadde bileşeni olarak yüksek katma değere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebilmek mümkündür.

Kedi mamalarında böceklerin kullanımı

Bazı kedi mamalarında böcekler hammadde veya bileşen olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda böcek bazlı protein kaynakları, özellikle siyah asker sineği larvaları (Hermetia illucens) ve un kurdu larvaları (Tenebrio molitor), hayvan yemi üretiminde popüler hale gelmiştir. Bu böcekler, yüksek protein içeriği, sağlıklı yağlar, amino asitler ve diğer besin değerleri açısından zengin oldukları için hayvan yemi üretiminde tercih edilmektedir.

Böcek bazlı protein kaynaklarının kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik açısından da avantajlar sunmaktadır. Böceklerin yetiştirilmesi, enerji, su ve alan kullanımı açısından geleneksel hayvansal protein kaynaklarına kıyasla daha az kaynak tüketmektedir. Aynı zamanda, böcek yetiştiriciliği sera gazı emisyonlarını azaltabilir ve tarım kaynaklı çevre sorunlarını hafifletebilir.

Kuru kedi mamalarını içerdikleri kuru madde türünden protein, yağ, yağ asidi ve amino asit türevlerini madde/1000gr şeklinde listeleyerek baktığımızda, genel olarak içeriğin ne denli yoğun bir besleyiciliğe sahip olduğunu görüyoruz.

Kuru Madde Türü Protein (gr/1000gr) Yağ (gr/1000gr) Yağ Asidi (gr/1000gr) Amino Asit Türevleri (gr/1000gr)
Tavuk Eti 300-400 100-150 20-30 25-35
Somon Eti 300-400 150-200 30-40 20-30
Hindi Eti 250-350 100-150 15-25 20-30
Ördek Eti 250-350 100-150 15-25 20-30
Tavuk Karaciğeri 400-500 150-200 20-30 15-25
Hindi Karaciğeri 350-450 100-150 15-25 15-25
Tavuk Yağı 0-10 900-1000 20-30 0-5
Somon Yağı 0-10 900-1000 30-40 0-5

Tablo 9. Kedi mamalarındaki ürün içerikleri (madde/1000gr)

Not: Bu tablo, genel olarak kuru kedi mamalarında bulunan kuru madde türlerinin ortalama içeriklerini göstermektedir. Ancak, farklı markalar ve ürünler arasında içeriklerde farklılıklar olabilir. Ürün etiketlerini kontrol etmek ve spesifik ürünler hakkında bilgi almak önemlidir. Lütfen güncel literatür verisine danışmayı ihmal etmeyiniz.

Kedilerin mamalarda ihtiyaç duyduğu mineral türevlerini, madde/1000gr şeklinde ortalama değerlerle listelediğimizde, hareketli dostlarımızın oldukça yoğun bir tüketim ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz.

Mineral Ortalama Miktar (madde/1000gr)
Kalsiyum 8 – 15 gr
Fosfor 6 – 12 gr
Sodyum 2 – 4 gr
Potasyum 3 – 5 gr
Magnezyum 0.1 – 0.3 gr
Çinko 40 – 80 mg
Demir 30 – 60 mg
Bakır 3 – 5 mg
İyot 0.5 – 1 mg
Manganez 2 – 5 mg
Selenyum 0.1 – 0.2 mg

Tablo 10. Kedilerin ihtiyaç duyduğu ve mamalarda barındırılan mineral miktarları (madde/1.000gr mama)

Not: Bu değerler genel olarak kedi mamalarında bulunan mineral miktarlarını temsil etmektedir. Ancak, farklı markalar ve ürünler arasında değişiklik gösterebilir. Kedinizin sağlıklı bir beslenme programı için etiketleri okuyarak ve veterinerinizin önerilerini takip ederek en uygun mineral dengesini sağlayan bir kedi maması seçebilirsiniz. Lütfen güncel literatür verisine danışmayı ihmal etmeyiniz.

Hermetia illucens (siyah asker sineği larvası), Tenebrio molitor (un kurdu) ve Musca domestica (ev sineği) larvalarını içerdikleri Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, Potasyum, Magnezyum, Çinko, Demir, Bakır, İyot, Manganez, Selenyum açısından inceleyip, madde/1000 gr şeklinde ortalama değerlerle listelediğimizde, böceklerin mineral desteği konusunda neler yapabileceğini görebiliyoruz.

Mineral Hermetia illucens (mg/1000gr) Tenebrio molitor (mg/1000gr) Musca domestica (mg/1000gr)
Kalsiyum 1000 – 2000 700 – 1300 500 – 1000
Fosfor 1000 – 2000 800 – 1500 500 – 1000
Sodyum 100 – 500 200 – 800 100 – 500
Potasyum 200 – 800 300 – 900 100 – 500
Magnezyum 100 – 500 200 – 800 100 – 500
Çinko 10 – 30 20 – 40 10 – 30
Demir 10 – 30 20 – 40 10 – 30
Bakır 0.5 – 2 0.5 – 2 0.5 – 2
İyot 0.1 – 0.5 0.1 – 0.5 0.1 – 0.5
Manganez 1 – 5 1 – 5 1 – 5
Selenyum 0.1 – 0.5 0.1 – 0.5 0.1 – 0.5

Tablo 11. Farklı böcek türlerinin mineral içerikleri (mg/1000gr)

Not: Bu değerler genel olarak bu böcek larvalarının içerdikleri mineral miktarlarını temsil etmektedir. Ancak, doğal koşullar, yetiştirme yöntemleri ve diğer faktörler bu değerlerde farklılıklara neden olabilir. Bu nedenle, kullanacağınız böceklerin içeriğini doğrulamak için güvenilir kaynaklardan bilgi almanız önemlidir. Lütfen güncel literatür verisine danışmayı ihmal etmeyiniz.

Köpek mamalarında böceklerin kullanımı

Bazı köpek mamalarında böcekler hammadde veya bileşen olarak kullanılmaktadır. Böcek proteini, son yıllarda hayvan yemi endüstrisinde popülerlik kazanan alternatif bir protein kaynağı haline gelmiştir. Bu, çevresel sürdürülebilirlik, yüksek protein kalitesi ve alerjen olmayan bir kaynak olması gibi avantajları nedeniyle tercih edilmektedir.

Bazı ülkelerde böcek proteini içeren köpek maması ürünleri bulunmaktadır. Özellikle Avrupa ülkeleri, böcek bazlı hayvan yemlerine daha fazla odaklanmış durumdadır. Örneğin, Belçika, Hollanda, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde böcek proteinli köpek maması markaları ve ürünleri mevcuttur.

Köpek mamalarında böceklerin kullanımı | Fix @Gettyimages | source: grist.org

Ancak, ürünün yerel piyasalarda bulunup bulunmadığı ve hangi markaların böcek proteinli mamalar ürettiği ülkeye bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, böcek proteini içeren köpek maması ürünlerini araştırmak ve yerel hayvan yemi üreticileri veya satıcılarıyla iletişime geçmek en doğru bilgiyi sağlayacaktır.

Kuru köpek mamalarını içerdikleri kuru madde türünden protein, yağ, yağ asidi ve amino asit türevlerini 100gr/madde şeklinde listelediğimizde, genel olarak mama içeriklerini ve sadık dostlarımızın ön görülen ihtiyaç miktarlarını görebiliriz.

Kuru Köpek Maması Protein (g) Yağ (g) Yağ Asidi Kompozisyonu (g) Amino Asitler (g)
Tavuklu Mamma 260 120 Omega-3: 5, Omega-6: 20 Lisin: 12, Metiyonin: 7
Dana Etlı Mamma 240 140 Omega-3: 8, Omega-6: 10 Lisin: 10, Metiyonin: 6
Somonlu Mamma 220 160 Omega-3: 15, Omega-6: 10 Lisin: 15, Metiyonin: 8
Hindi Etli Mamma 280 100 Omega-3: 7, Omega-6: 20 Lisin: 14, Metiyonin: 8
Kuzu Etlı Mamma 200 180 Omega-3: 10, Omega-6: 10 Lisin: 12, Metiyonin: 7

Tablo 12. Farklı kuru köpek maması türlerinin madde içerikleri (gr/1000gr)

Kuru Madde Protein (gr) Yağ (gr) Yağ Asidi (gr) Amino Asit Türevleri (gr)
Tavuk Eti 300 gr 150 gr 50 gr 25 gr
Dana Eti 250 gr 120 gr 45 gr 20 gr
Balık Unu 200 gr 100 gr 40 gr 18 gr
Pirinç 100 gr 20 gr 10 gr 5 gr
Bezelye 80 gr 10 gr 5 gr 3 gr
Havuç 60 gr 5 gr 2 gr 1 gr

Tablo 13. Kuru köpek mamalarının içerikleri (gr/1000gr)

 

Not: Bu tablo, tipik olarak kullanılan bazı kuru köpek mamalarının besin içeriğini temsil etmektedir. Ancak, bu değerler markalara ve üreticilere göre değişebilir. Ayrıca, kuru köpek maması bileşimi, kullanılan et türüne, eklenen diğer bileşenlere ve markaya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, spesifik bir kuru köpek mama markası veya bileşimi için ürün etiketini kontrol etmek önemlidir. Lütfen güncel literatür verisine danışınız.

Böceklerin atık yönetimi ve geri dönüşümdeki rolü

Sürüngen yemlerinde böceklerin kullanımı

Sürüngen yemlerinde böceklerin hammadde veya ürün olarak kullanımı oldukça yaygındır. Böcekler, sürüngenlerin doğal diyetlerinde önemli bir protein kaynağıdır ve bu nedenle sürüngen yemlerinde kullanılmaktadır.

Örnek olarak, Kanada merkezli bir şirket olan “Cricket Bites” böcek proteini içeren sürüngen yemi üretmektedir. Cricket Bites, siyah asker sineği larvalarının (Hermetia illucens) kullanıldığı bir ürün serisi sunmaktadır. Bu yemler, kertenkeleler, iguanalar ve diğer sürüngenler için dengeli bir beslenme sağlamak amacıyla formüle edilmiştir.

Sürüngen yemlerinde böceklerin kullanımı
Sürüngen yemlerinde böceklerin kullanımı

Bununla birlikte, böcek proteini içeren sürüngen yemleri dünya genelinde farklı markalar ve ülkelerde bulunabilir. Özellikle böcek yetiştiriciliği ve entomofaji (böcek tüketimi) gibi konuların geliştiği ülkelerde, böcek proteini içeren sürüngen yemleri daha yaygın olarak bulunabilir. Örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Singapur gibi ülkelerde böcek proteini içeren sürüngen yemleri mevcuttur.

Tipik olarak kullanılan bazı kuru sürüngen yemleri ve içerdikleri kuru madde türünden protein, yağ, yağ asidi ve amino asit türevlerini gösteren bir tablo olarak derlediğimizde, veriler 1000gr/madde halinde bu şekilde ifade ediliyor:

Kuru Sürüngen Yemi Protein (g) Yağ (g) Yağ Asidi Kompozisyonu (g) Amino Asitler (g)
Kır Kurbağası Yemi 400 100 Omega-3: 2, Omega-6: 8 Lisin: 18, Metiyonin: 9
Kertenkele Yemi 300 150 Omega-3: 3, Omega-6: 10 Lisin: 15, Metiyonin: 7
Yılan Yemi 350 120 Omega-3: 5, Omega-6: 10 Lisin: 12, Metiyonin: 6
Kaplumbağa Yemi 200 80 Omega-3: 1, Omega-6: 5 Lisin: 10, Metiyonin: 5
Kertenkele Larvası 450 50 Omega-3: 4, Omega-6: 6 Lisin: 20, Metiyonin: 10

Tablo 14. Tipik sürüngen yemleri içerikleri (madde/1000gr)

Not: Tipik olarak kullanılan bazı kuru sürüngen yemlerinin besin içeriğini temsil etmektedir. Ancak, bu değerler markalara ve üreticilere göre değişebilir. Ayrıca, kuru sürüngen yemi bileşimi, kullanılan bileşenlere ve markaya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle, spesifik bir kuru sürüngen yemi markası veya bileşimi için ürün etiketini kontrol etmek önemlidir. Lütfen güncel literatür verisine danışınız.

Böceklerin direkt veya bileşen olarak yoğun bir şekilde kullanıldığı sürüngen hayvan grubunda ise, verim düzeyi yüksek bir şekilde protein, yağ ve yağ asidi türevlerinden faydalanma olasılıklarının yüksek olduğunu ve yem katkısına bir çok noktada ihtiyaç duyulmadığını görebiliriz.

Protein (g/1000g) Yağ (g/1000g) Yağ Asidi (g/1000g) Amino Asitler (g/1000g)
Hermetia illucens 430 – 500 320 – 380 45 – 55 78 – 85
Tenebrio molitor 530 – 590 270 – 340 40 – 55 75 – 85
Musca domestica 570 – 650 300 – 380 50 – 60 80 – 90

Tablo 15. Farklı böcek türü larvalarının protein, yağ, yağ asidi ve aminoasit içerikleri (madde/1000gr)

Not: Yukarıdaki değerler, genel olarak böcek larvalarının protein, yağ, yağ asidi ve amino asit içeriği hakkında bilgi vermektedir. Bunlar ortalama değerler olup, larvaların türüne, yetiştirme koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen güncel literatür verisine danışınız.

Kuş yemlerinde böceklerin kullanımı

Kuş yemleri, kuşların sağlıklı büyümesi, enerji seviyelerini koruması ve genel sağlıklarını sürdürebilmeleri için önemli bir role sahiptir. Kaliteli bir kuş yemi, çeşitli besin maddelerini dengeli bir şekilde sunar ve kuşların beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Bu nedenle, kuş sahipleri, kuşlarının sağlıklı bir beslenme programı için uygun kuş yemlerini seçmeye özen göstermelidir.

Kuş yemlerinin besleyiciliği, içerdikleri besin maddeleri ve kaliteli bileşenlerle belirlenir. Protein, yağ, vitaminler, mineraller ve diğer besin öğeleri, kuşların enerji ihtiyaçlarını karşılar, kas yapısını destekler, tüylerin sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, yüksek kaliteli bir kuş yemi, sindirimi kolay olan bileşenleri içerir ve kuşların besinleri daha verimli bir şekilde emmelerini sağlar.

Kuş yemlerinde böceklerin kullanımı
Kuş yemlerinde böceklerin kullanımı

Kuş yemleri genellikle karma bir karışım halinde sunulan, farklı tohum, tahıl, meyve, sebze, protein kaynakları ve diğer besin maddelerini içeren ürünlerdir. Bu karışım, farklı kuş türlerinin beslenme gereksinimlerini karşılamak üzere formüle edilir. Örneğin, tohumlar ve tahıllar genellikle enerji kaynağı olarak kullanılırken, protein kaynakları (örneğin, böcekler, larvalar veya kümes hayvanları) kuşların kas yapısının ve bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur.

Şimdi kuş yemleri alternatiflerini içerikleri konusunda inceleyelim ve böceklerin kullanımıyla ilgili ihtimaller üzerine birlikte tablo üzerinden değerlere göz atalım isterim. Tipik olarak kullanılan bazı kuru kuş yemleri ve içerdikleri kuru madde türünden protein, yağ, yağ asidi ve amino asit türevlerini tablo üzerinden değerlendirmek gerekirse:

Kuru Kuş Yemi Protein (g) Yağ (g) Yağ Asidi Kompozisyonu (g) Amino Asitler (g)
Kanarya Yemi 150 40 Omega-3: 1, Omega-6: 10 Lisin: 8, Metiyonin: 4
Papağan Yemi 200 80 Omega-3: 3, Omega-6: 10 Lisin: 12, Metiyonin: 6
Muhabbet Kuşu Yemi 180 60 Omega-3: 2, Omega-6: 8 Lisin: 9, Metiyonin: 5
Finch Yemi 160 50 Omega-3: 1, Omega-6: 7 Lisin: 7, Metiyonin: 3
Büyük Papağan Yemi 220 100 Omega-3: 4, Omega-6: 10 Lisin: 15, Metiyonin: 08

Tablo 16. Farklı kuş yemi türlerinin protein, yağ, yağ asidi ve aminoasit içerikleri (madde/1000gr)

Hatta daha da detaylandıralım, mineral alternatifleri ile farklı bir kaynaktan yine tablomuzu güncelleyelim, bilgi alternatifi olarak hem mineral türevlerini listeye dahil edelim, hem de ortalama değerler konusunda fikir sahibi olalım isterim.

Kuru Kuş Yemi Protein (g) Yağ (g) Yağ Asidi Kompozisyonu (g) Kalsiyum (g) Fosfor (g) Magnezyum (g) Demir (g) Bakır (g) Amino Asitler (g)
Kanarya Yemi 14 5 Omega-3: 0.5, Omega-6: 1 0.3 0.4 0.2 0.005 0.001 Lisin: 0.9
Papağan Yemi 15 8 Omega-3: 0.3, Omega-6: 1 0.4 0.5 0.3 0.008 0.001 Metiyonin: 0.6
Muhabbet Kuşu Yemi 12 6 Omega-3: 0.2, Omega-6: 0.8 0.2 0.3 0.1 0.004 0.0005 Lizin: 0.7
Finch Yemi 16 4 Omega-3: 0.1, Omega-6: 0.7 0.5 0.6 0.4 0.006 0.0008 Metiyonin: 0.3
Güvercin Yemi 13 7 Omega-3: 0.4, Omega-6: 0.9 0.6 0.7 0.5 0.01 0.0015 Lisin: 0.8

Tablo 17. Farklı kuş yemi türlerinin protein, yağ, yağ asidi, mineral ve aminoasit içerikleri (madde/100gr)

Detaylandırma için sınırları zorlayarak kuş yemi alternatiflerinde amino asit türevlerini de dahil ederek yine farklı değerler ile ortalama değer tespiti için tablomuzu güncelliyorum, kaynak edindikçe makaleye veri girişi yapmaktan keyif alıyorum.

Kuru Kuş Yemi Lisin (g/100gr) Metiyonin (g/100gr) Treonin (g/100gr) Triptofan (g/100gr) Valin (g/100gr) Isoleusin (g/100gr) Leusin (g/100gr) Fenilalanin (g/100gr) Histidin (g/100gr)
Kanarya Yemi 0.8 0.6 0.7 0.2 0.6 0.5 0.7 0.4 0.3
Papağan Yemi 0.7 0.6 0.8 0.3 0.8 0.7 0.9 0.5 0.4
Muhabbet Kuşu Yemi 0.7 0.3 0.6 0.1 0.5 0.4 0.6 0.3 0.2
Finch Yemi 0.6 0.3 0.7 0.1 0.7 0.6 0.8 0.4 0.3
Güvercin Yemi 0.8 0.5 0.9 0.2 0.8 0.7 1.0 0.5 0.4

Tablo 18. Farklı kuş yemi türlerinin amino asit bileşenlerinin miktarı (madde/100gr)

Not: Bu değerler markalara ve üreticilere göre değişebilir. Ayrıca, kuru kuş yemi bileşimi, kullanılan bileşenlere ve markaya bağlı olarak farklılık gösterebilir. Lütfen güncel literatür verisine ve firma bazlı ürün etiketlerine göz atınız.

Şimdi aynı tabloya siyah asker sineği larvasının verilerini de ekleyerek kıyaslaması kolay olması açısından veri girişi sağlıyorum. Burada 10gr/madde olarak değerleri net olsun diye yansıttım, zira ne kadar büyük fark olduğunu çok daha net anlayabiliriz.

Kuru Kuş Yemi Lisin (g/10gr) Metiyonin (g/10gr) Treonin (g/10gr) Triptofan (g/10gr) Valin (g/10gr) Isoleusin (g/10gr) Leusin (g/10gr) Fenilalanin (g/10gr) Histidin (g/10gr)
Kanarya Yemi 0.08 0.06 0.07 0.02 0.06 0.05 0.07 0.04 0.03
Papağan Yemi 0.07 0.06 0.08 0.03 0.08 0.07 0.09 0.05 0.04
Muhabbet Kuşu Yemi 0.07 0.03 0.06 0.01 0.05 0.04 0.06 0.03 0.02
Finch Yemi 0.06 0.03 0.07 0.01 0.07 0.06 0.08 0.04 0.03
Güvercin Yemi 0.08 0.05 0.09 0.02 0.08 0.07 0.10 0.05 0.04
Sinek Larvası 1.40 0.70 0.60 0.20 0.50 0.80 1.20 0.40 0.30

Tablo 19. Farklı kuş yemi türleri ve siyah asker sineği larvası amino asit bileşenlerinin miktarı (madde/10gr)

Sonuç: Hayvan yemi üretim sürecinde böcekler doğru bir seçim!

Farklı hayvan gruplarının beslenmesinde kullanılan yem ürünleri, hayvanların sağlıklı büyümesi ve optimum verim düzeylerini elde etmeleri için büyük önem taşır. Geleneksel olarak, hayvan yemlerinde bitkisel kaynaklı bileşenlerin yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Ancak son yıllarda, böcek proteini kaynaklarının yem üretiminde kullanılmasıyla ilgili büyük bir ilgi ve araştırma potansiyeli ortaya çıkmıştır.

Böcekler, yüksek kaliteli protein kaynakları olarak kabul edilir ve besin değerleri bakımından zengindir. Aynı zamanda, böcek yetiştiriciliği, geleneksel hayvancılığa kıyasla daha az alan, su ve enerji kullanımı gerektirir ve daha sürdürülebilir bir seçenek olarak görülmektedir. Bu nedenle, böcek proteini kaynaklarının yem üretiminde kullanılması, yem verimliliğini artırma ve çevresel sürdürülebilirliği destekleme potansiyeline sahiptir.

Böcek proteini kaynaklarının yem üretiminde kullanılması, birçok hayvan grubu için faydalar sağlayabilir. Örneğin, kümes hayvanları için böcek proteinli yemler, yüksek kaliteli protein kaynakları sağlayarak büyüme hızını artırabilir ve et verimliliğini yükseltebilir. Aynı zamanda, böcek proteinlerinin amino asit profili, hayvanların besin ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilir ve optimal büyümeyi teşvik edebilir.

Balık yetiştiriciliği de böcek proteinleriyle optimize edilebilir. Balık yemlerinde böcek proteinleri kullanmak, balıkların besin ihtiyaçlarını karşılamada etkili olabilir ve büyüme hızını artırabilir. Ayrıca, böceklerin omega-3 yağ asidi içeriği balıkların sağlıklı yağ asidi profiline katkıda bulunabilir.

Sürüngenlerin ve amfibilerin beslenmesinde de böcek proteini kaynaklarına yönelik bir ilgi vardır. Örneğin, böcek bazlı yemler, sürüngenlerin doğal diyetlerine daha yakın bir beslenme sağlayabilir ve besin değeri açısından zengin bir seçenek sunabilir. Böcek proteinlerinin sindirilebilirliği ve amino asit profili, sürüngenlerin büyüme ve metabolik gereksinimlerini karşılamak için uygun olabilir.

Bununla birlikte, böcek proteini kaynaklarının yem üretiminde kullanımının yaygınlaşması için bazı engeller ve optimizasyonlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Üretim süreçlerinin standartlaştırılması, hijyenik koşulların sağlanması ve büyük ölçekte böcek yetiştiriciliği için uygun teknolojilerin geliştirilmesi gibi faktörler, böcek proteini kaynaklarının yem endüstrisinde daha yaygın kullanılmasını destekleyebilir.

Sonuç olarak, böcek proteinlerinin yem üretiminde kullanılması, farklı hayvan gruplarının beslenmesinde verim düzeyini artırma potansiyeline sahiptir. Böcek proteini kaynaklarının yüksek besin değeri, sürdürülebilirlik avantajları ve hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi, yem endüstrisindeki araştırmacıların ve üreticilerin ilgisini çekmektedir. Böcek proteini tabanlı yemlerin geliştirilmesi, hayvan sağlığı ve sürdürülebilir tarım için umut vadeden bir yol olabilir.

Takipte kalmanız dileğiyle!

3 yorum

Yorum bırak