Böceklerin atık yönetimi ve geri dönüşümdeki rolü

Böceklerin atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçlerindeki kullanımı, sürdürülebilir bir gelecek için alternatif ve yenilikçi bir yaklaşım sunmaktadır.