Hayvan yemlerinde böceklerin kullanımı ve uygulama verimi

Farklı hayvan gruplarının yem üretim süreçlerinde, maliyet ve performans amacıyla böceklerin kullanımı doğru bir tercih mi?